Dagens koranvers

[4:4] Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva; men om de frivilligt avstår något av den, får ni ta emot och njuta det med gott samvete

Utdelade koraner:

ca 2500 st
Antal utdelade från 2008-02-01 tills idag

Stöd oss på:

Swish: 123 130 0714
Bankgiro: 238-7728 
Plusgiro: 409914-9 
Betalningsmottagare:
Islamic Info - Sweden

Vi har tyvär just nu inga koraner tillgängliga.

 

I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn!

På senare år har intresset för Islam bara ökat och ökat, dess värre har inte alltid kunskapen om Islam gjort det. Medias vinklade information kombinerat med människors okunskap har skapat en syn på Islam som många gånger tyvärr är direkt felaktig. Det är inte ovanligt att man idag får höra de mest bisarra kommentarerna om vad Islam är eller inte är, med påstådda korancitat som inte existerar eller som är tagna helt ur sin kontext.

Bristen på kunskap finns idag inte bara bland icke-muslimer, utan är omfattande bland muslimer själva, inte minst hos ungdomarna som är samhällets och Islams framtid. En anledning till detta vakuum av kunskap är att just tillgången till den huvudsakliga kunskapen om Islam och dess grund ”Koranen” är bristfällig i hela landet.

På sin höjd kan man hitta ett fåtal exemplar av Koranen till låns på biblioteken, i annat fall måste man köpa Koranen från bokhandeln och inte ens där finns den tillgängliga alla gånger.

Vi på Islamic Info – Sweden anser i enlighet med Islamisk tradition att sökandet efter kunskap om Islam och Guds uppenbarelse inte ska kosta något eller hindras på grund av ekonomiska eller geografiska faktorer. Därför har vi valt att starta detta projekt med att ge ut den svenska översättningen av Koranen (Koranens Budskap, Mohammed Knut Bernström, propius förlag) helt gratis till hela det svenska folket, muslim som icke-muslim med Guds vilja.

Detta projekt är ej vinstdrivande och finansieras av frivilliga bidragsgivare och ideellt arbete.

Vi på Islamic Info – Sweden tror på Sverige som ett land med en tradition av kunskapssökande och utveckling. Därför vill vi fortsätta denna fina tradition och öka kunskapen om Islam i Sverige samt hjälpa de som vill men av olika skäl inte har möjligheten att läsa Koranen.

Profeten Muhammed – Må Guds frid och välsignelser vare över honom sade: ”För den som följer en väg i strävan efter kunskap, kommer Gud att underlätta vägen till paradiset.” [Återerättad av Muslim]

Vi tror även att varje muslim skall sträva efter att hjälpa sina medmänniskor med att få tillgång till Guds ord och därmed få en belöning som fortsätter att verka även efter döden.

Abu Hurayrah (må Gud vara nöjd med honom), återberättade att Profeten Muhammed – Må Guds frid och välsignelser vare över honom sade: ”När en person dör upphör belöningar för hans goda handlingar med undantag av tre; ett fromt barn som gör Du’aa (åkallar) för honom, eller välgörenhet som fortsätter att bringa nytta efter han har avlidit eller kunskap som han lämnat bakom sig som andra drar nytta av.” [Återberättad av Muslim]

Slutligen vill vi på Islamic Info – Sweden säga; Om något av det vi gör är fel, så är det från oss själva och djävulen som viskar inom oss. Om något är rätt och gott så är det endast från vår Herre och Skapare, Allah, och Islam är fritt från våra fel och brister.

Åh Herre! Led oss på den raka vägen, förlåt oss våra synder och utplåna våra dåliga handlingar och låt oss dö med de fromma, de som gör det goda och det rätta och förena oss alla i Paradisets högsta nivå Firdous al a’la med profeterna, följeslagarna, de rättfärdiga och de gudsfruktiga människorna. Amin

(Gratis Koran är ett projekt startat och samordnat av Islamic Info – Sweden i syfte att ge tillgång till islamisk material och informera Sverige i sin helhet om Islam)