Dagens koranvers

[4:4] Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva; men om de frivilligt avstår något av den, får ni ta emot och njuta det med gott samvete

Utdelade koraner:

ca 2500 st
Antal utdelade från 2008-02-01 tills idag

Stöd oss på:

Swish: 123 130 0714
Bankgiro: 238-7728 
Plusgiro: 409914-9 
Betalningsmottagare:
Islamic Info - Sweden

Vi har tyvär just nu inga koraner tillgängliga.

 

Vad är koranen?

Syfte

Ordet Koran betyder ”Uppläsning” och dess syfte som helhet är att ge människan vägledning i alla andliga och världsliga ting.

”DENNA skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen.” [Koranen 2:2]

Koranen är Guds ord

Koranen är i bokstavlig mening Guds ord förmedlade till Profeten Muhammed (Allahs frid och välsignelse vare med honom) i en serie uppenbarelser mellan år 610 och 632 e.Kr. Under den tredje kalifen Uthmans regeringstid, ungefär 20 år efter Profeten Muhammeds (Allahs frid och välsignelse vare med honom) död textades uppenbarelserna ner och så har Koranen bestått intill dagens tid.

Det finns en del som har påstått att Koranen är Profetens Muhammed (Allahs frid och välsignelse vare med honom) ord, men så är inte fallet. Det finns ett antal ställen (exempelvis i Surah 80, ”Abasa”) i Koranen där Gud har tillrättavisat Profeten vilket motvisar denna teori om att Koranen är någon annan än Guds ord.

”Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord” [Koranen 53:3]

Koranen består av:

Koranen består av 114 ”kapitel”, betecknade med det arabiska ordet Surah. Dessa kapitel behandlar en rad olika ämnen, och det är väldigt vanligt att ett enskilt kapitel behandlar en mängd olika ämnen. Här finns händelser ur de gamla profeternas liv och verksamhet. Några återfinns i den judisk-kristna traditionens namn, alltifrån Noa (Nuh) och Abraham (Ibrahim) till Jesus (Isa, en av Islams stora profeter som omtalas i elva av koranens kapitel). Koranen nämner 25 olika profeter, en del nämns väldigt många gånger medan andra nämns i en betydligt mindre skala. Vi finner att det finns ett antal liknelser som oftast avrundas med en uppmaning till eftertanke eller fördjupad gudsfruktan. Koranen berättar och undervisar, förmanar och varnar, klandrar, berömmer eller tröstar – samt ställer frågor. Formuleringar som ”Vill ni inte ägna eftertanke åt detta?” eller ”skall ni inte använda ert förstånd?” som ofta avslutar ett stycke, är aldrig retoriska frågor.